Julelynsjakken er ratet i vår interne lynsjakkrating

Julelynsjakken 20/12 er nå ratet i vår internrating (første ratingkolonne). Det ble noen store endringer for enkelte spillere. Best framgang fikk Leander Eriksen med +105, Arda Kücük fikk +85 og Marius Græsby fikk +74. 11 spillere oppnådde sin høyeste lynsjakkrating i klubben.

Resultater