Markus Slettmoen ny leder i sjakklubben

Årsmøtet ble avholdt torsdag 31/1 før lynsjakken. Som vanlig ble møtet gjennomført på kort tid, årsberetning (med en liten endring) og regnskapet ble godkjent. Medlemskontingenten ble holdt uendret. Mest tid ble brukt på å få til et styre med 5 medlemmer igjen. Markus Slettmoen tok på seg ledervervet, Jan Ivar Ulekleiv ønsket kasserervervet (vervet har vært delt mellom Jan Ivar og Geir i 2018). Øvrige verv ble uendret, sekretær: Ragnar Holm, materialforvalter: Thomas Nilsen og styremedlem: Geir Brobakken.
Vi ønsker Markus lykke til jobben.

Klubben vil nå starte jobben med medlemskontingenten for 2019.