Hamarturneringen 2019

Hamarturneringen 2019 har startet med 38 deltakere. Det er litt færre i gr A enn tidligere men gledelig stor gruppe B med flere nye spillere. Vi har mistet noen få spillere pga flytting til byer. Og, vi vil anta at flere spillere slutter seg til turneringen etter hvert.
1.runde, som er seedet, fikk mange forventede resultater, men Sivert Ørsleie fikk inn helpoenget mot Ole-Jakob Kristiansen i gr A.
3 partier er mottatt og lagt ut så langt, se menyvalg partier i resultatlisten.

Resultater