Årsmøte 30/1

Årsmøtet 30/1 ble gjennomført på vanlig rolige måte. Det ble litt bytte i styresammensetningen. Leder: Geir Brobakken (gjenv), kasserer: Erling Bjørtomt (ny), sekretær: Hogne Ormåsen (gjenv.), materialforvalter: Odd Tøstibakken (gjenv), styremedlem: Thomas Nilsen (ny).
Kontingenten ble holdt uendret, forslag om oppdeling i grupper i langsjakk ble spilt over til styret.