Rating av sommerturneringer i klubben

Vi har klart å holde klubben åpen alle torsdager i sommer. Det har vekslet mellom hurtigsjakk og lynsjakk alt etter hvem som har møtt opp. Antallet som har deltatt på kveldene er fra 6 til 18 spillere. Vi har også hatt besøk av nye spillere. Alle turneringer er nå ratet

Resultater

22/6 Lynsjakk 14 delt

29/6 Hurtigsjakk 18 delt

6/7 Lynsjakk 6 delt

13/7 Lynsjakk 9 delt

20/7 Lynsjakk-1 7 delt

20/7 Lynsjakk-2 7 delt

27/7 Hurtigsjakk 10 delt

3/8 Hurtigsjakk 18 delt

Oversikt årets lyn og hurtigsjakkturneringer

Lynsjakkrating (etter 20/7)

Hurtigsjakkrating (etter 3/8)