Årsmøtet 24/2

Endelig fikk vi gjennomført årsmøtet, 2 år etter forrige. Årsberetning og regnskap ble godkjent. Styret ble gjenvalgt.
Styrets forslag til ny kontingent ble vedtatt. Fortsatt er vi rimelige i forhold til mange andre klubber.
Satsene ble: For medlemmer over 20 år, kr 1000,- pr år. For medlemmer 20 år og yngre er kontingenten 400,- pr år. Nye spillere får forsøke gratis noen ganger, mens det vil bli en kveldskontingent for de som ikke ønsker å være medlem, men ønsker å delta på enkeltkvelder.